Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/komercyjny/ftp/garbatkaletnisko/gl-new/includes/mysql.class.php on line 34
Nabór kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020r.
Nabór kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020r.

Wójt Gminy Garbatka - Letnisko – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 10 września 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację
o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy Garbatka - Letnisko.

 

KANDYDAT NA RACHMISTRZA TERENOWEGO WINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA FORMALNE:

1) być osobą pełnoletnią,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Garbatka - Letnisko,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem,

  • rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie podpisanej z Zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego – Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział
    w Radomiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 08 lipca 2020r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu email.
  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej.
  • Oświadczenie o spełnieniu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko
ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko

Wymagane dokumenty  należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą
(liczy się data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego do powszechnego spisu rolnego w 2020r.” Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 48 6210194.

 

DO POBRANIA:

16-06-2020 admin

Kamera online - skwer

Kalendarium

wrzesień, 2020
PnWtŚrCzPtSbNd
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Spis Rolny

Nasze projekty