Uchwała Rady Gminy Garbatka-Letnisko w sprawie podziału na okręgi wyborcze

UCHWAŁA  NR XXXIII/18/18

RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 22 marca 2018 r.

 

 

w sprawie podziału Gminy Garbatka-Letnisko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

          

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.)       w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw       w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130), na wniosek Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Rada Gminy Garbatka-Letnisko uchwala, co następuje:

  §1

Dokonuje się podziału Gminy Garbatka-Letnisko na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Garbatka-Letnisko.

  § 2

Granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały.

 § 3

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Radomiu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

  § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

  § 5

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu  w Radomiu.

  § 6

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

  § 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

        Przewodniczący Rady

           Włodzimierz Mazur

 

 Kamera online - skwer

Kalendarium

styczeń, 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

 

Nasze projekty