Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji!

Uprzejmie informuję, że dnia 21 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 12.00 w budynku po byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji, na którą serdecznie zapraszam.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonych w miejscowości Anielin, oznaczonych numerami działek 109/2 i 38/2.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonej w miejscowości Brzustów, oznaczonej numerem działki 51/3.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Brzeźniczka I i Brzeźniczka II oraz określenie sezonu kąpielowego dla tych miejsc.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Garbatka-Letnisko”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołeckich.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
  w sołectwach Gminy Garbatka-Letnisko.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
 18. Przedłożenie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 -2018” za 2018 rok.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Mazur

Kalendarium

maj, 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Badania GUS

Nasze projekty