Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji!

Uprzejmie informuję, że dnia 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku po byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się III Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji, na którą serdecznie zapraszam.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2018-2028.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 Gminy Garbatka-Letnisko.
6.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2028.
7.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko wraz z uzasadnieniem Wójta.
8.Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał:
- Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.
- Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.
9.Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko i wniosków Radnych.
10.Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2028.
12.Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2019 -2021”.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Garbatka-Letnisko.
15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
17.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania posiłku, zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
19.Sprawy różne.
20.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Włodzimierz Mazur

 

 

Garbackie Wrzosy z nowymi strojami czyli kolejne środki finansowe dla Gminy Garbatka-Letnisko!

Miło nam poinformować o kolejnych już przyznanych nam funduszach. Gmina Garbatka-Letnisko we współpracy z Samorządowym Stowarzyszeniem  „Nasz Region Kozienicki” rozpoczyna bowiem realizację projektu pn. „Zakup strojów z elementami ludowymi dla Chóru Seniora „Wrzos” jako efektywna promocja i kultywowanie tradycji regionu”.  Na ten cel Gmina za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” pozyskała 10.000,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spotkanie z Polskim Żołnierzem w Przedszkolu Samorządowym w Garbatce – Letnisku „Pod Sosnową Szyszką”

Kilkanaście dni temu w przedszkolu odbyło się spotkanie z Polskim Żołnierzem – Panem Pawłem Kibilem - Prezesem 22 Pułku Ułanów Podkarpackich, Panem Porucznikiem Piotrem Cybulą - Prezesem Światowego Związku Żołnierzy AK w Kozienicach oraz Panem Ryszardem Mazurem - członkiem Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów w Radomiu.

W Garbatce-Letnisko powstanie pełnowymiarowa hala sportowa

Już 2020 roku mieszkańcy Garbatki-Letnisko będą mogli ćwiczyć na pełnowymiarowej hali sportowej. Właśnie na ten rok zaplanowano otwarcie nowego i w pełni wyposażonego obiektu sportowego przy publicznej szkole podstawowej w Garbatce-Letnisko, w którym jednocześnie będzie mogło ćwiczyć 50 osób. Całkowity koszt budowy to 5 750 350 złotych, lecz gmina otrzyma na ten cel prawie 4 miliony z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Spotkanie dotyczące okazania koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola

W dniu 29 listopada 2018 roku w budynku byłej Świetlicy Gminnej w Garbatce-Letnisku odbyło się spotkanie dotyczące okazania koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 92+672 do km 100+711 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (tj. ul. Kozienicka i ul. Zwoleńska).

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz projektanci, którzy szczegółowo przedstawili zakres prac projektowych. Na spotkanie licznie przybili mieszkańcy terenu objętego inwestycją. Aktualne informacje dotyczące powyższego przedsięwzięcia zostaną zawarte w specjalnie utworzonej zakładce na stronie internetowej gminy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym materiałem i składanie ewentualnych uwag do Urzędu Gminy.

Konkursu „Ratuj naturę – zbieraj makulaturę” rozstrzygnięty!

W dniu 27.11.2018r.  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz ogłosiła wyniki, konkursu pt. „ Ratuj naturę – zbieraj makulaturę”.  Akcja zbiórki makulatury prowadzona była od 10 września do 21 listopada 2018r. i przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.

 

Łącznie udało się zebrać około 13 ton makulatury.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – klasa 6a – 3136 kg,

II miejsce – klasa 5c – 2179 kg  

III miejsce – klasa 5b – 2027 kg.

 

Nagroda główna wyjazd do Muzeum Papiernictwa w Dawnej Królewskiej Fabryce Papieru w Konstancinie Jeziorna, gdzie każdy uczestnik otrzyma na pamiątkę własnoręcznie wyczerpane arkusze papieru. 


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

 

Justyna Szulc

Fot. Monika Rodakowska

Prace naprawcze na terenie Hydrofornii przy ul. Wodnej w Garbatce-Letnisko!

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje, iż prowadzone są prace naprawcze ( konserwacyjne ) na terenie Hydrofornii przy ul. Wodnej w Garbatce-Letnisko.

Prace są konsekwencją poważnej awarii sieci wodociągowej w dniu 23.11.2018r., która najprawdopodobniej  spowodowana była niezależnymi od nas przerwami w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy, a co za tym idzie znaczącym spadkami ciśnień.

VII Mikołajkowy Turniej Oyama Karate o Puchar Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz, Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko oraz Nadwiślański Klub Sportów Walki Wulkan

serdecznie zapraszają na


VII Mikołajkowy Turniej Oyama Karate
o Puchar Wójta Gminy Garbatka-Letnisko!

Rozgrywki już 01.12.2018 r. (sobota) na sali gimnastycznej w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisk.  Start dziewcząt godz. 10.00 chłopców godz. 12.

Kamera online - skwer

Kalendarium

styczeń, 2020
PnWtŚrCzPtSbNd
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Biuletyn

Nasze projekty