Obchody 104. Rocznicy Bitwy pod Anielinem-Laskami!

14 października 2018 r. na terenie Gminy Garbatka-Letnisko odbyły się uroczyste obchody upamiętniające 104. Rocznicę Bitwy pod Anielinem-Laskami oraz  100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem tablicy pamiątkowej przed Urzędem Gminy Garbatka-Letnisko. Jest to tablica upamiętniająca żołnierzy AK i ZWZ, działających w czasie II Wojny Światowej na terenie Garbatki i okolic. Nie zabrakło tam ciepłych i doniosłych słów w kierunku Bohaterów Narodowych ze strony Wójta Pana Roberta Kowalczyka oraz wiersza w wykonaniu Pana Andrzeja Zwolskiego – lokalnego Patrioty.

Następnie uroczystości przeniosły się pod Mauzoleum Legionistów  w Żytkowicach. W tej części obchodów mogliśmy wysłuchać koncertu pieśni legionowych Roberta Grudnia w ramach projektu „Zrozumieć Niepodległą”.  Po koncercie odbyła się polowa msza święta w intencji poległych, którą odprawił proboszcz parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Bogucinie Ks. Bogdan Piwko. W eucharystii wzięły udział lokalne władze samorządowe z Wójtem Robertem Kowalczykiem na czele, parlamentarzyści, kombatanci, organizacje wojskowe, poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji i instytucji, uczniowie oraz społeczność lokalna.

KOLEJNA PRZEBUDOWA DROGI W GARBATCE-LETNISKO

Gmina Garbatka-Letnisko podpisała umowę na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. Fabrycznej. Planowany zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 691 ul. Kochanowskiego, budowę chodnika oraz zjazdów do posesji z kostki brukowej. Koszt inwestycji wyniesie blisko 200 000,00 zł. Planowane zakończenie inwestycji nastąpi w grudniu 2018 roku.

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy odbędą się:

 

 1. Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w dniu 08 października 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1
 2. Komisji Gospodarki Gminy i Finansów w dniu 09 października 2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1

ZAJĘCIA ORAZ WARSZTATY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH!

Kochani! Zaczął się kolejny rok szkolny, a już za chwilkę przyjdzie złota polska jesień. Pewnie zastanawiacie się jak będziecie spędzać ponure, jesienne i zimowe dni. Czy skazani jesteście na popołudnia przed telewizorem? Nic bardziej mylnego! Urząd Gminy Garbatka-Letnisko proponuje Wam bardziej aktywny wypoczynek. Już teraz przyjdź i zapisz się na cykl zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Czy nie lepiej wyjść z domu by:

 • poćwiczyć lub potańczyć przy dobrej muzyce,

 • porysować albo porzeźbić w dobrym towarzystwie,

 • pograć w dobrym tonie i dobrym nastroju?
  Już od października zaczynamy: Fitness , Taniec dla dwóch grup wiekowych, Zajęcia plastyczne (rysunek, rzeźba, malarstwo) oraz zajęcia muzyczne w KzR w Garbatce-Letnisku.

Robert Tomasz Kowalczyk Samorządowcem Roku Powiatu Kozienickiego!

Ambitny Samorządowiec, wspaniały Gospodarz , a przede wszystkim urodzony lider!  Tak w wielkim skrócie napisać można o Robercie Kowalczyku – Wójcie Gminy Garbatka-Letnisko, który właśnie odebrał I nagrodę Samorządowca Roku 2018 Powiatu Kozienickiego oraz II w Podregionie Radomskim, w plebiscycie redakcji Echa Dnia.

Urodził się w 1963 roku, w Pionkach. W tym też mieście spędził swoje dzieciństwo i młodość.  Przez lata związany z mundurem poprzez służbę więzienną. W latach 2004-2010 na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach, w imponujący sposób zmodernizował podległą mu jednostkę penitencjarną. Od 2010 roku jako Wójt Gminy Garbatka-Letnisko pokazał, że Garbatka-Letnisko może liczyć się w podregionie radomskim, że może ona jeszcze przyciągać wczasowiczów i inwestorów, a ludziom może żyć się lepiej. Człowiek otwarty na dialog, na ludzi i współpracę. Dzięki konstruktywnej współpracy w mijającej kadencji z radą, z organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem, zrealizował szereg ważnych inwestycji, które znacznie podniosły standard życia lokalnej społeczności. Co takiego docenili mieszkańcy Pan Wójta, co zagwarantowało Mu wygraną?

- No cóż,  dzieje się u nas sporo!- tak spokojnie kwituje wyniki plebiscytu Wójt Robert KowalczykW swej działalności w samorządzie nigdy nie miałem zwyczaju „urządzać” mieszkańcom Gminy, zawsze starałem się z radą uważnie wysłuchiwać w potrzeby mieszkańców i realizować je – dodaje.

MIESZKAŃCY BĄKOWCA WYBRALI NOWEGO SOŁTYSA

W dniu 23 września 2018 r. w sołectwie Bąkowiec odbyły się wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Bąkowiec w związku ze złożoną rezygnacją z pełnionej funkcji przez dotychczasowego Sołtysa Pana Zdzisława Maciejewskiego. Społeczeństwo wsi Bąkowiec dalsze sprawowanie mandatu Sołtysa w drodze głosowania tajnego jednogłośnie powierzyło Pani Iwonie Olszowiec.

Gratulacje nowej Pani Sołtys złożyli Teresa Fryszkiewicz – Sekretarz Gminy Garbatka-Letnisko z Włodzimierzem Mazurem – Przewodniczącym Rady Gminy oraz wszyscy obecni na zebraniu.

Pani Iwona Olszowiec podziękowała za zaufanie, jakie otrzymała i licząc na współpracę, wsparcie w działaniach oraz inicjatywach na rzecz sołectwa Bąkowiec ze strony władz samorządowych jak również samych Mieszkańców powiedziała krótko „Będziemy działać”.

Obchody 104 Rocznicy Bitwy pod Anielinem – Laskami

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko,

Społeczny Komitet Organizacji Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
22 Pułk Ułanów Podkarpackich, 27 Pułk Ułanów Stefana Batorego, Związek Piłsudczyków RP,

„Stowarzyszenie Pamięć i Przyszłość” w Kozienicach oraz Robert Grudzień

 mają zaszczyt zaprosić

na

Obchody 104 Rocznicy Bitwy pod Anielinem – Laskami

oraz 

Obchody100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

R O Z E Z N A N I E C E N O W E

        Garbatka - Letnisko, dnia 18 września 2018 roku.

RIB.IZP.271.2.17.2018

 

R O Z E Z N A N I E   C E N O W E

 

prowadzone w postępowaniu dotyczącym składania oferta wykonanie zadania pn. ,,Zakup             i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości’’.

Rozeznanie cenowe dotyczy usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO, nie podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

 

 1. Nazwa i Adres Zamawiającego:

Gmina Garbatka – Letnisko

 1. Skrzyńskich 1

26 – 930 Garbatka – Letnisko

NIP 812-18-44-959 REGON 670 223 623

tel. (48) 62 10 194, fax. (48) 62 10 054

e-mail:urzad@garbatkaletnisko.pl

Osoba do kontaktu: Grażyna Waszkiewicz tel. 48. 62 10 239 wewnętrzny 27

 

 1. Nazwa i przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla Zamawiającego wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości  zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1517/18 z dnia 30.08.2018r. tj.:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Ilość

1

2

3

4

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

 

Zestaw węży hydraulicznych o długości min.5 m

Zestaw węży hydraulicznych o długości min 5 m nie większej niż 10 m z szybko złączką w systemie dwuwęzłowym (stary system) kompatybilny ze sprzętem hydraulicznym HOLMATRO

1 zestaw

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

1

Detektor napięcia

Detektor napięcia wymagania:

- sygnał  dźwiękowy              i świetlny (dioda LED) zwiększający swoja siłę i częstotliwość wraz ze zbliżeniem się do źródła napięcia;

-zakres częstotliwości: 20Hz – 100 Hz,

-autotest: wbudowany 3 sekundowy test po włączeniu,

-zasilanie: bateria  1,5Vx 4,

-odporność na wodę: obudowa bryzgoszczelna,

-zakres temperatur pracy: - 30oC do + 50o C.

2 szt

1

2

3

4

2

Detektor wielogazowy (min.O2, CO, CH4, H2S)

Detektor wielogazowy do pomiaru minimum 4 gazów:

- zwarta budowa, masa do 250 g,

-stopień ochrony -IP67

-możliwość pracy 

w temperaturze

w zakresie – 20oC do + 50oC

-czas pracy min. 10 godzin,

-alarm optyczny, akustyczny, wibracyjny,

-możliwość zgrania danych na komputer;

- wyposażony w zestaw ładująco-zasilający.

1 szt

3

Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków

Parawan o parametrach technicznych:

- cztery segmenty,

 -wymiary segmentu 1,8m x 1,8 m,

- napis STRAŻ,

- kolor czerwony.

1 szt

 

 

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części.

 

 1. Sprzęt ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści: Współfinansowano ze środków – Funduszy Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości’’.

 

5.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego,  określonymi w zapytaniu ofertowym i załączniku nr 1.

 

III. Opis wymagań:

 

1.Obowiązkiem Wykonawcy będzie zakup i dostawa na własny koszt, sprzętu i wyposażenia będącego przedmiotem zapytania w terminie i pod adres ustalony z Zamawiającym. Dostawa sprzętu i wyposażenia ma być dokonana w sposób jednorazowy w dni robocze poniedziałek - czwartek w godz. od 8.00- 15.00, piątek w godzinach od 8.00-13.30. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 2 dni przed planowaną dostawą.

2.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty lub certyfikaty oraz instrukcje w języku polskim.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie od daty podpisania umowy do 23 października 2018 r.

 

 1. Kryterium wyboru oferty - cena - 100%.

 

 1. Forma złożenia oferty – ofertę należy złożyć w formie pisemnej, osobiście, listownie, na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 1 – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2018 roku do godz. 12.00. Oferta ma być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko’’. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę

 

 1. Ofertę należy złożyć na dołączonym „formularzu ofertowym” – stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego rozeznania cenowego.

 

VII. Klauzula informacyjna zgodnie z art.13 RODO                 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Garbatka-Letnisko
(adres ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko tel. 48 62 10 194)

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

                                                                                                          Z poważaniem

WÓJT

/-/Robert Kowalczyk

 

 

 

 

 

Kolejny turniej deblowy o puchar Puchar Przewodniczącego Rady Gminy już za nami!

 Dużo emocji i zacięta walka, tak właśnie wyglądał ubiegły weekend 07-09 września  br. na korcie tenisowym w Garbatce- Letnisko. W tych dniach rozegrano Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Garbatka -Letnisko. W turnieju wzięło udział 8 osób, 4 pary deblowe. Podczas rozgrywek swoje możliwości sprawdzali : Kazimierz Domeradzki, Robert Kowalczyk, Sławomir Pietrzyk, Kazimierz Zalewski,  Jacek Sałek, Krzysztof Szewczyk,  Artur Plażuk, Leon Uliasz.


Finałowe rozgrywki rozstrzygnęły się 09 września, to właśnie w niedzielę wyłoniliśmy zwycięzców tegorocznego turnieju. Najlepszymi okazali się  Artur Plażuk i Leon Uliasz, którzy zajęli pierwsze miejsce, kolejne miejsce należy do Kazimierza Zalewskiego i Sławomira Pietrzyka, natomiast Krzysztof Szewczyk i Jacek Sałek zaklasyfikowali się na miejscu trzecim.

 

Naszym zwycięzcom wręczone zostały puchary, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !

Gmina Garbatka-Letnisko Ekspertem w walce z grypą!

12 września 2018 r. w Vilii Foksal w Warszawie miała miejsce X Debata Flu Forum, organizowana przy współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki. Flu Forum było wyjątkowe również ze względu na obchody 5. rocznicy powstania programu. Podczas spotkania przedstawiciele Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy nagrodzili samorządy realizujące programy zdrowotne w dziedzinie profilaktyki grypy. Wśród nagrodzonych po raz kolejny znalazła się Gmina Garbatka-Letnisko, która jako jedna z czterech gmin w całym kraju otrzymała najwyższy tytuł - „Eksperta w zakresie profilaktyki grypy”. Nagrodę odebrał Wójt Robert Kowalczyk.

Sukces Przedsiębiorstwa „DAKK”

Pani Danuta Niedzielska Właścicielka przedsiębiorstwa „DAKK” w Garbatce-Letnisko zdobyła wyróżnienie w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na sukces” w kategorii indywidualnej za podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Firmę "DAKK" nagrodzono za doposażenie w dwie maszyny raszlowe do produkcji płaskich produktów tkanych - siatki polietylenowej, co znacząco zwiększyło jej szanse na krajowym rynku i wsparło lokalne zatrudnienie.   


Pomysłowość i otwartość na innowacje Pani Danuty przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy oraz do społeczno-ekonomicznego rozwoju Polski i naszej „małej Ojczyzny”. Wdrażanie nowoczesnych technologii oraz nowe zakłady pracy dające zatrudnienie, to odpowiedź na rzeczywiste potrzeby konsumentów i wspólnot lokalnych.


Tegoroczna edycja Konkursu została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. Dodatkowo galę finałową Konkursu objął Patronatem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.


To niezwykłe wyróżnienie Firma DAKK odebrała 11 września br. w Pałacu Prezydenckim. Sukces nagrodzony został również  przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko  Roberta Kowalczyka. My ze swojej strony  jeszcze raz serdecznie gratulujemy Pani Danucie i życzymy dalszych sukcesów!

Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się

 

23 września (niedziela) 2018 roku o godzinie 10.15

w budynku Świetlico-Remizy w Bąkowcu

Celem Zebrania Wiejskiego będzie

WYBÓR SOŁTYSA SOŁECTWA BĄKOWIEC

 

Porządek Zebrania Wiejskiego przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór sołtysa.
 6. Ogłoszenie wyników wyborów.
 7. Wolne wnioski i zapytania.

W przypadku, gdy w pierwszym terminie nie będzie uczestniczyć 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, Zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godz. 10.30.

 

ZAPRASZAM WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

 

                                                                                                                              Wójt

Garbatka-Letnisko, dnia 13 września 2018 r.                                       /-/ Robert Kowalczyk

Kamera online - skwer

Kalendarium

styczeń, 2020
PnWtŚrCzPtSbNd
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Biuletyn

Nasze projekty