Rozeznanie cenowe

Garbatka – Letnisko dnia, 07.09.2017 roku.

 

 

RIB. IZP.271.2.11.2017

 

R O Z E Z N A N I E   C E N O W E

 

prowadzone w postępowaniu dot. zlecenia realizacji Promocji projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Rozeznanie cenowe dotyczy usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO (netto),
nie podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(tj.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579)

 

I. Nazwa i Adres Zamawiającego:

Gmina Garbatka-Letnisko

ul. Skrzyńskich 1, 26 – 930 Garbatka – Letnisko

NIP 812 18 44 959 REGON 670 223 623

tel. (48) 62 10 194, fax. (48) 62 10 054

 

Osoba do kontaktu: Olga Jasek-Siwecka, 48 62-10-194 wew. 20

 

III. Źródła współfinansowania projektu:

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

II. Nazwa i przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja Promocji projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko”.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

CZĘŚĆ I – Materiały promocyjne:

1) Wykonanie 1 sztuki Tablicy Pamiątkowej z trwałego tworzywa o wym. 80 x 120cm wraz
z konstrukcją oraz montażem.

 

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie
z zapisami w „
Obowiązkach informacyjnych beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Ostateczna forma oraz zawartość merytoryczna będzie uzgodniona z Zamawiającym.

 

CZĘŚĆ II – Informacje medialne:

1) opracowanie kompleksowych materiałów prasowych, zawierających tekst do 5000 znaków, dokumentacje fotograficzną ok. 10 zdjęć (ujęcia budynku z dołu i z góry) wraz z publikacją
w elektronicznych mediach.

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie
z zapisami w „
Obowiązkach informacyjnych beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Ostateczna forma oraz zawartość merytoryczna będzie uzgodniona z Zamawiającym.

 

CZĘŚĆ III – Informacje prasowe:

1) Przygotowanie oraz publikacja 1 strony artykułu promocyjnego w gazecie. Zakres zamówienia obejmuje napisanie tekstu, pozyskanie zdjęć, złożenie artykułu oraz jego publikację.

 

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z zapisami w „Obowiązkach informacyjnych beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Ostateczna forma oraz zawartość merytoryczna będzie uzgodniona z Zamawiającym.

 

CZĘŚĆ IV – Informacje radiowe:

1) Opracowanie oraz emisja audycji w radiu o zasięgu regionalnym. Czas trwania emisji 4 audycje (wywiad) po 5 minut.

 

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie
z zapisami w „
Obowiązkach informacyjnych beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

 

Ostateczna forma oraz zawartość merytoryczna będzie uzgodniona z Zamawiającym.

 

Ponadto wykonawca zobowiązuje się do:

 1. terminowego wykonania zamówienia;

 2. wykonania prac zgodnie z niniejszym rozeznaniem, ustaleniami
  z Zamawiającym oraz zapisami w
  Obowiązkach informacyjnych beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

c) przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania.

Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia
lub na 1 wybraną część.

 

 

III. Termin wykonania zamówienia:

Do 02 października 2017 roku

IV. Kryterium wyboru oferty - cena - 100%.

V. Forma złożenia oferty – ofertę należy złożyć w formie pisemnej, osobiście, listownie, na adres e-mail: urzad@garbatkaletnisko.pl lub drogą faksową na nr (48) 62 10 054, bądź na adres Zamawiającego wskazany w pkt 1 – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2017r. roku do godz. 15.00.

VI. Ofertę należy złożyć na dołączonym „formularzu ofertowym” – stanowiącym załącznik Nr 2.

VII. Oferowany przedmiot umowy musi być zgodny z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.

 

Załącznik nr 2.1

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu dot. zlecenia realizacji Promocji projektu
pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków
Budżetu Państwa.

CZĘŚĆ I – Materiały promocyjne:

Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………

Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto: ……………. zł słownie: …………………………………………………

W tym podatek VAT: ………….. zł słownie: ………………………………………...

 

Oświadczenie:

  1. Oświadczam, że posiadam doświadczenie do realizacji zamówienia.

 

 

…………………………………………………………………..

                                                                                 Podpis oferenta

 

Załącznik nr 2.2

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu dot. zlecenia realizacji Promocji projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków
Budżetu Państwa.

CZĘŚĆ II – Informacje medialne:

Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………

Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto: ……………. zł słownie: …………………………………………………

W tym podatek VAT: ………….. zł słownie: ………………………………………...

 

Oświadczenie:

  1. Oświadczam, że posiadam doświadczenie do realizacji zamówienia.

 

…………………………………………………………………..

                                                                  Podpis oferenta

 

Załącznik nr 2.3

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu dot. zlecenia realizacji Promocji projektu
pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków
Budżetu Państwa.

CZĘŚĆ III – Informacje prasowe:

Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………

Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto: ……………. zł słownie: …………………………………………………

W tym podatek VAT: ………….. zł słownie: ………………………………………...

 

Oświadczenie:

  1. Oświadczam, że posiadam doświadczenie do realizacji zamówienia.

 

…………………………………………………………………..

Podpis oferenta

 

Załącznik nr 2.4

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu dot. zlecenia realizacji Promocji projektu
pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków
Budżetu Państwa.

CZĘŚĆ IV – Informacje radiowe:

Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………

Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto: ……………. zł słownie: …………………………………………………

W tym podatek VAT: ………….. zł słownie: ………………………………………...

 

Oświadczenie:

  1. Oświadczam, że posiadam doświadczenie do realizacji zamówienia.

 

…………………………………………………………………..

                                                                                 Podpis oferenta

 

 

 

Kamera online - skwer

Sonda

Czy potrzebna jest budowa całorocznej hali sportowej w Garbatce-Letnisku ?

TAK
NIE

Kalendarium

listopad, 2017
PnWtŚrCzPtSbNd
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

 

Nasze projekty