Rozeznanie cenowe

Garbatka – Letnisko dnia, 26.09.2017 roku.

 

 

RIB. IZP.271.2.12.2017

 

R O Z E Z N A N I E C E N O W E

 

prowadzone w postępowaniu dot. zlecenia realizacji Promocji projektu
pn.
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Rozeznanie cenowe dotyczy usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO (netto),
nie podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(tj.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579)

 

I. Nazwa i Adres Zamawiającego:

Gmina Garbatka-Letnisko

ul. Skrzyńskich 1, 26 – 930 Garbatka – Letnisko

NIP 812 18 44 959 REGON 670 223 623

tel. (48) 62 10 194, fax. (48) 62 10 054

 

Osoba do kontaktu: Olga Jasek-Siwecka, 48 62-10-194 wew. 20

 

II. Źródła współfinansowania projektu:

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

III. Nazwa i przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja Promocji projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko”.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie 22 szt. gadżetów promocyjnych (teczka A4 na dokumenty) .

Teczka z ekoskóry o wymiarach 245 x 313 x 12 mm, w kolorze czarnym. Wewnątrz wyposażona w notes A4 ( 20 kartek w linie), 1 dużą kieszeń na dokumenty, 1 średnią kieszeń oraz 6 małych kieszonek np. na wizytówki.

Teczka ma zawierać grawer na zewnętrznej stronie z logotypami Unii Europejskiej zgodnymi z zapisami w „Obowiązkach informacyjnych beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Ostateczna forma oraz zawartość merytoryczna będzie uzgodniona z Zamawiającym.

 

Ponadto wykonawca zobowiązuje się do:

  1. terminowego wykonania zamówienia;

  2. wykonania prac zgodnie z niniejszym rozeznaniem, ustaleniami
    z Zamawiającym oraz zapisami w
    Obowiązkach informacyjnych beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

c) przedstawienia próbki produktu wraz z ofertą, do dnia 02.10.2017r.

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

Do 06 października 2017 roku

Kryterium wyboru oferty - cena - 100%.

V. Forma złożenia oferty – ofertę należy złożyć w formie pisemnej, osobiście, listownie, na adres e-mail: urzad@garbatkaletnisko.pl lub drogą faksową na nr (48) 62 10 054, bądź na adres Zamawiającego wskazany w pkt 1 – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2017r. roku do godz. 15.00.

VI. Ofertę należy złożyć na dołączonym „formularzu ofertowym” – stanowiącym załącznik Nr 2.

VII. Oferowany przedmiot umowy musi być zgodny z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.

 

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu dot. zlecenia realizacji Promocji projektu
pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków
Budżetu Państwa.

Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………

Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto: ……………. zł słownie: …………………………………………………

W tym podatek VAT: ………….. zł słownie: ………………………………………...

 

Oświadczenie:

    1. Oświadczam, że posiadam doświadczenie do realizacji zamówienia.

 

 

…………………………………………………………………..

                                                                            Podpis oferenta

 

 

Kamera online - skwer

Sonda

Czy potrzebna jest budowa całorocznej hali sportowej w Garbatce-Letnisku ?

TAK
NIE

Kalendarium

październik, 2017
PnWtŚrCzPtSbNd
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

 

Nasze projekty