Noworoczna zabawa choinkowa dla dzieci w Bąkowcu

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Bąkowcu zarejestrowało się, jako pierwsze i jedyne w Gminie Garbatka Letnisko na nowych zasadach Ustawy z  8.11.2018 r.. W dniu 6 stycznia br. zorganizowało pierwsze swoje przedsięwzięcie, „Noworoczną Zabawę Choinkową dla dzieci w Bąkowcu“. W zabawie wzięły udział dzieci wraz z rodzicami z Bąkowca.

 

Odbiór Paczek Żywnościowych 21 - 22 luty 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko informuje, iż wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2018, odbędzie się w dniach 21 luty 2019 (czwartek) godzina 8.30 - 15.00, 22 luty 2019 (piątek) godz. 8.30 - 14.00 w magazynie przy ul. J. Kochanowskiego 133, Garbatka-Letnisko Centrum Handlowo-Usługowe i Lokalna Strefa Biznesu "Bernacik"

E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

 • Elektronizacja akt

Obecnie dokumentację pracowniczą płatnik składek przechowuje w formie papierowej. Od stycznia będzie mógł decydować w jakiej formie chce ją przechowywać – papierowo, czy elektronicznie.

 • Krótszy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze pracodawca czy zleceniodawca będzie przechowywał 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

 • Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty

Każdy płatnik, który chce skrócić okres przechowywania akt pracowniczych musi przekazać do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) o zamiarze przekazania raportów informacyjnych (ZUS RIA).

Zmiana godzin pracy Gminnej Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Garbatce-Letnisko informuje, że w dniach 14.02-19.02.2019 r. będzie czynna w godzinach:
14.02 (czwartek) - 8.00 -15.30
15.02 (piątek) - 8.00 - 15.30
16.02 (sobota) - nieczynna
18.02 (poniedziałek) - nieczynna
19.02 (wtorek) - 8.00 - 15.30

Kierownik GBP
Małgorzata Markowska

Taryfa tymczasowa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko

Decyzją WA.RET.070.1.368.2.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r., ogłoszoną 5 lutego 2019r., Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – organ regulacyjny, po rozpatrzeniu wniosku, zatwierdził tymczasową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. 

    
Taryfa wchodzi w życie w dniu 13.02.2019r.   
W okresie od 13.02.2019 r. do czasu zatwierdzenia taryfy ostatecznej, obowiązywać będą dotychczasowe ceny za 1 m³ dostarczanej wody i 1 m³ odebranych ścieków.

 1. Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat (podane ceny są cenami brutto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

i stawek opłat

Obowiązujące od
 1 marca 2019 r.

1

 

Grupa 1

 

Cena wody (zł/m3)

2,97

2

 

Grupa 2

 

Cena wody (zł/m3)

2,97

3

 

Grupa 3

 

Cena wody (zł/m3)

3,45

4

 

Grupa 4

 

Cena wody (zł/m3)

2,97

5

 

Grupa 5

 

Cena wody (zł/m3)

2,97

 

Taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 • Grupa 1 – gospodarstwa domowe – odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 2 – instytucje i organizacje użyteczności publicznej – odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 3 – podmioty prowadzące działalność gospodarczą – odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 4 – odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu
  o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody,
 • Grupa 5 – odbiorcy zużywający wodę na cele rolnicze i przeciwpożarowe.
 1. Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego odprowadzania ścieków

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat (podane ceny są cenami brutto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

i stawek opłat

Obowiązujące od
1 marca 2019 r.

1

 

Grupa 1

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

2

 

Grupa 2

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

3

 

Grupa 3

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

4

 

Grupa 4

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

5

 

Grupa 5

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

 

Taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

 • Grupa 1 – odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, pobierający wodę z wodociągu gminnego,
 • Grupa 2 – instytucje i organizacje użyteczności publicznej – odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 3 – podmioty prowadzące działalność gospodarczą – odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 4 – odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody,
 • Grupa 5 – odbiorcy odprowadzający ścieki, korzystający z własnego ujęcia wody.

 

 

                                                                                                         Wójt

                                                                                                        /-/  Teresa Fryszkiewicz

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO z dnia 11 lutego 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 14/2019
WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO
z dnia 11 lutego 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - HPV (szczepionką minimum czterowalentną) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2006, mieszkanek Gminy Garbatka-Letnisko.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/36/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019” zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - HPV (szczepionką minimum czterwalentną) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2006, mieszkanek Gminy Garbatka-Letnisko, zatwierdził wybór oferty VITAL-MED. MERITUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Spacerowa 2, 26-930 Garbatka- Letnisko.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                     WÓJT
                                                               /-/ Teresa Fryszkiewicz

Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego za 2018

W minionym tygodniu poznaliśmy laureatów Konkursu Czytelniczego ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Garbatce-Letnisko w 2018 r. W konkursie wzięły udział dzieci do lat 6 oraz uczniowie klas od I do VI szkoły podstawowej. Najlepszym czytelnikom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci książek wręczyła opiekunka Oddziału dla Dzieci Pani Iwona Stępień. Laureatom gratulujemy i zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w Konkursie Czytelniczym w 2019 r.

Kamera online - skwer

Kalendarium

luty, 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910

Badania GUS

Nasze projekty