ZARZĄDZENIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO!

ZARZĄDZENIE  NR 1/2018

WÓJTA  GMINY  GARBATKA-LETNISKO

z dnia 2 stycznia 2018 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „ Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”

 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/47/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”, zarządza się, co następuje:

 §1

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”.

 §2

 

Treść ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

 

  §3

 

Ogłoszenie zamieszcza się :

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko: www.garbatkaletnisko.pl

 

 §4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

 §5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                  WÓJT

                                                                                                               /-/ mgr Robert Kowalczyk

                                                                                             

Zaproszenie na sesję Rady Gminy!

Uprzejmie informuję, że dnia 21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w lokalu po Gminnym Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VII kadencji, na którą serdecznie zapraszam.

Informacja!

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje, że posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy odbędą się:

1. Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
w dniu 18 grudnia 2017 r. o godz. 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1

2. Komisji Gospodarki Gminy i Finansów
w dniu 19 grudnia 2017 r. o godz. 12.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1

Kamera online - skwer

Sonda

Czy potrzebna jest budowa całorocznej hali sportowej w Garbatce-Letnisku ?

TAK
NIE

Kalendarium

luty, 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011

 

Nasze projekty