Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji!

Uprzejmie informuję, że dnia 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku po byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się III Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji, na którą serdecznie zapraszam.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2018-2028.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 Gminy Garbatka-Letnisko.
6.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2028.
7.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko wraz z uzasadnieniem Wójta.
8.Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał:
- Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.
- Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.
9.Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko i wniosków Radnych.
10.Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2028.
12.Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2019 -2021”.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Garbatka-Letnisko.
15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
17.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania posiłku, zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
19.Sprawy różne.
20.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Włodzimierz Mazur

 

 

Garbackie Wrzosy z nowymi strojami czyli kolejne środki finansowe dla Gminy Garbatka-Letnisko!

Miło nam poinformować o kolejnych już przyznanych nam funduszach. Gmina Garbatka-Letnisko we współpracy z Samorządowym Stowarzyszeniem  „Nasz Region Kozienicki” rozpoczyna bowiem realizację projektu pn. „Zakup strojów z elementami ludowymi dla Chóru Seniora „Wrzos” jako efektywna promocja i kultywowanie tradycji regionu”.  Na ten cel Gmina za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” pozyskała 10.000,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kamera online - skwer

Kalendarium

luty, 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910

Badania GUS

Nasze projekty