Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 10234_L26_Garbatka / ORx026-084216-XXX-01; Linia kolejowa nr 26, km 84,216; wieża strunobetonowa wraz z fundamentem o wysokości do 53 m n.p.t., kontener telekomunikacyjny posadowiony na ławach żelbetowych, ogrodzenie, utwardzenie terenu, przyłącze energetyczne, dz. ew. 490/16, obręb 0010 Garbatka-Let. Południe, gm. Garbatka-Letnisko, pow. kozienicki, woj. mazowieckie, którego inwestorem jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

KONKURS NA NOWE LOGO GMINY - DRUGA SZANSA

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko ponownie ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego nowego logo Gminy Garbatki-Letniska ze względu na brak rozstrzygnięcia w pierwszym naborze. Celem konkursu jest stworzenie nowego znaku identyfikacji wizualnej, którym samorząd będzie się posługiwał w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 32/2022 WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Anielin

Na podstawie art. 36 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), § 15 ust. 2 Statutu Sołectwa Anielin zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/66/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Anielin (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
z 2017 r., poz. 832 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XXXII/218/22 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Anielin zarządzam, co następuje:


§ 1. 

 

Zwołuje się Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Anielin w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Kazimierza Wita dotychczasowego Sołtysa.


§ 2. 1. 

 

Ustala się termin przeprowadzenia wyborów uzupełniających na dzień 9 maja 2022r. o godz.16:00  w Anielinie 23.
2. Do obsługi techniczno-organizacyjnej Zebrania wyznacza się panią Izabelę Szczepanek.


§ 3.

 

Porządek Zebrania Wiejskiego przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Zebrania Wiejskiego i stwierdzenie jego prawomocności.
2.Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3.Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Wybór sołtysa.
6.Ogłoszenie wyników wyborów.  
7.Wolne wnioski i zapytania.


§ 4. 1.

 

Zawiadomienie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Anielin dla wyboru Sołtysa stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa Anielin, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Anielin, w Urzędzie Gminy
Garbatka-Letnisko i na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko /www.garbatkaletnisko.pl/.


§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                          

Ważna informacja

Niniejszym informuje się, iż w dniu 02 maja 2022r. (poniedziałek) Urząd Gminy Garbatka – Letnisko, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Biblioteka Publiczna będą nieczynne.                  

Czasowa zmian organizacji ruchu na przejeździe kolejowym w ul. Fabrycznej w Garbatce-Letnisko

Informujemy, iż w związku z planowanymi pracami remontowymi polegającymi na naprawie głównego toru nr 2 w km 81,316 – 87,935 oraz rozjazdu nr 26 stacji Garbatka-Letnisko linii kolejowej nr 26 relacji Łuków – Radom, na przejeździe kolejowo – drogowym w ciągu ul. Fabrycznej w msc. Garbatka-Letnisko, wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu w okresie od 26.04.2022r. do 03.05.2022r.

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Garbatki Długiej w sprawie budowy kanalizacji

Dnia 12 kwietnia 2022 roku o godzinie 1700 w budynku Świetlicy Gminnej przy ul. J. Kochanowskiego  odbyło się spotkanie Wójta z mieszkańcami Garbatki Długiej. Celem spotkania było zaznajomienie przybyłych gości ze szczegółowymi planami budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz warunkami realizacji indywidualnych przyłączy do budynków mieszkalnych. Realizowany projekt jest dofinansowany w ramach PROW za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz rządowych środków Polski Ład.

Kamera online - Bociany Molendy

Kamera online - skwer

Kalendarium

sierpień, 2022
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011

Wideo - wydarzenia

102. rocznica bitwy pod Laskami i Anielinem

Nasze projekty