[LIVE] IX sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko. Start godz. 11.00

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy.
4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
5.Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za I półrocze 2019 r.
6.Zapoznanie z treścią uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2033.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko.
9.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
10.Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa własności nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 273/4 o powierzchni 0,2005 ha położonej w obrębie Brzustów, na rzecz Gminy Garbatka-Letnisko.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Garbatka- Letnisko nieruchomości oznaczonej numerami działek 126/28 o powierzchni 0,0160 ha oraz 128/22 o powierzchni 0,0154 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Garbatka Podlas przeznaczonej pod planowaną drogę gminną.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
15.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
16.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Garbatka-Letnisko.
17.Informacja Wójta w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Garbatka-Letnisko.
18.Sprawy różne.
19.Zamknięcie obrad.

 


30-10-2019 admin

Kamera online - skwer

Kalendarium

maj, 2020
PnWtŚrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Biuletyn

Nasze projekty