NA ŻYWO. VII sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko

VII Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy.
4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
5.Raport o stanie Gminy Garbatka-Letnisko w roku 2018:
a)debata nad raportem,
b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi.

                                                                                             
6.Przedłożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2018i sprawozdania finansowego.
7.Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2018.
8.Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 i sprawozdaniem finansowym.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego.
10.Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2018.
11.Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2018.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2033.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzania ścieków.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Garbatka-Letnisko za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Garbatka-Letnisko.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso.
18.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisku „Pod Sosnową Szyszką” do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej w sprawie opłat za żywienie.
19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko.
20.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Garbatka-Letnisko (zlokalizowanej w pasie drogi gminnej).
22.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Garbatka-Letnisko (zlokalizowanej w pasie drogi wewnętrznej).
23.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Garbatka-Letnisko stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVII/40/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko.
24.Sprawy różne.
25.Zamknięcie obrad.

11-06-2019 admin

Kamera online - skwer

Kalendarium

maj, 2020
PnWtŚrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Biuletyn

Nasze projekty