Protokół z konsultacji projektu

Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

1.Przedmiot konsultacji.
W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), Wójt Gminy Garbatka-Letnisko w dniu 30 sierpnia 2017 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko
z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”.
 
2.Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

3.Termin konsultacji.
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 08.09.2017 r. do 22.09.2017 r. w oparciu o Uchwałę Nr XI/58/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 05 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Garbatka-Letnisko w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

4.Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był pracownik Referatu Organizacyjnego.


5.Konsultacje odbyły się poprzez zamieszczenie projektu Programu na okres 14 dni na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie wraz z informacją o możliwości składania uwag i opinii dotyczących projektu Programu w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej na formularzu będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi na 2018”.

6.W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu Programu.

7.Konsultacje uważa się za przeprowadzone bez wniesienia uwag.

WÓJT
/-/ mgr Robert Kowalczyk
                        

Garbatka-Letnisko, dnia 25 września 2017 r.

25-09-2017 admin

Kamera online - skwer

Sonda

Czy potrzebna jest budowa całorocznej hali sportowej w Garbatce-Letnisku ?

TAK
NIE

Kalendarium

wrzesień, 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

 

Nasze projekty