Protokół z konsultacji

Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

1.Przedmiot konsultacji.

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), Wójt Gminy Garbatka-Letnisko w dniu 5 września 2019 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko
z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”.

2.Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

3.Termin konsultacji.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 10.09.2019 r. do 30.09.2019 r. w oparciu o Uchwałę Nr XI/58/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 05 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Garbatka-Letnisko w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

4.Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był pracownik Referatu Organizacyjnego.

5.Konsultacje odbyły się poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie wraz z informacją o możliwości składania uwag i opinii dotyczących projektu Programu w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej na formularzu będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi na 2020”.

6.W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu Programu.

7.Konsultacje uważa się za przeprowadzone bez wniesienia uwag.

 
WÓJT
/-/ Teresa Fryszkiewicz

Garbatka-Letnisko, dnia 01 października 2019 r.

03-10-2019 admin

Kamera online - skwer

Kalendarium

luty, 2020
PnWtŚrCzPtSbNd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678

Biuletyn

Nasze projekty