XVIII Sesja Rady Gminy w pełnym reżimie sanitarnym

Uprzejmie informuję, że dnia 30 października 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w budynku po byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym XVIII Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
 5. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko
  za I półrocze 2020 r.
 6. Zapoznanie z treścią uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2020-2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Garbatka-Letnisko.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 5 Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko dla działki
  nr ewid. 51 położonej w Anielinie i części działki nr ewid. 248/30 położonej
  w Brzustowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej położonej na terenie  miejscowości Ponikwa, gmina Garbatka-Letnisko.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji: w sprawie ujęcia przebudowy drogi gminnej nr 170105W Krasna Dąbrowa – Bogucin w planowanych zadaniach inwestycyjnych Gminy Garbatka-Letnisko.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Garbatka-Letnisko.
 18. Informacja Wójta w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Garbatka-Letnisko.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (DDM).

 

23-10-2020 admin

Kamera online - skwer

Kalendarium

listopad, 2020
PnWtŚrCzPtSbNd
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

Nasze projekty