Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy Garbatka-Letnisko

Uprzejmie informuję, że dnia 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w budynku po byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji, na którą serdecznie zapraszam.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad IX i X Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2033.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko.
7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2020-2033.
8. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Garbatka-Letnisko wraz z uzasadnieniem Wójta.
9. Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał:
- Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033,
- Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.
10. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko i wniosków Radnych.
11. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2020-2033.
13. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Garbatka-Letnisko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Garbatka-Letnisko w roku szkolnym 2019/2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji oraz przekazania petycji według właściwości.   
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Garbatka-Letnisko na rok 2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Garbatka-Letnisko na rok 2020.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Włodzimierz Mazur

21-12-2019 admin

Kamera online - skwer

Kalendarium

czerwiec, 2020
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
6789101112

Biuletyn

Nasze projekty