Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Garbatka-Letnisko

Uprzejmie informuję, że dnia 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 9:00 w budynku po byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym XIX Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2020-2033.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Garbatka-Letnisko.
7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2038.
8. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Garbatka-Letnisko wraz z uzasadnieniem Wójta.
9. Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał:
- Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038,
- Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie     Uchwały Budżetowej na rok 2021 oraz możliwości sfinansowania deficytu.
10. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko i wniosków Radnych.
11. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2038.
13. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Garbatka-Letnisko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Garbatka-Letnisko.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr  ewid. 51 w Anielinie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie w Szkołę Filialną w Bogucinie o strukturze organizacyjnej klas I – IV z oddziałem przedszkolnym podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Garbatka-Letnisko na rok 2021.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Garbatka-Letnisko na rok 2021.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.

Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (DDM).
   
Przewodniczący Rady
/-/ Włodzimierz Mazur

22-12-2020 admin

Kamera online - skwer

Kalendarium

styczeń, 2021
PnWtŚrCzPtSbNd
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Biuletyn

Nasze projekty