Zaproszenie na XLVII Sesję Rady Gminy Garbatka-Letnisko

Uprzejmie informuję, że dnia 10 lutego 2023r. (piątek) o godz. 9:00 w budynku po byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
3.Przyjęcie protokołów z obrad XLIV, XLV i XLVI Sesji Rady Gminy.
4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2023-2038.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
7.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze przetargu obiektów Gminnego Ośrodka Wypoczynku „Polanka” położonych w obrębie geodezyjnym Garbatka – Letnisko Północ na okres 5 lat.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/29/2018 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania posiłku, zasiłku celowego na zakup żywność lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych
13.Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli naposzczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2022.
14.Przedłożenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Garbatka-Letnisko
za rok 2022:
- Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,
- Komisji Gospodarki Gminy i Finansów,
- Komisji Rewizyjnej,
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023.
16.Przedłożenie planów pracy Komisji Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023:
- Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,
- Komisji Gospodarki Gminy i Finansów,
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
17.Sprawy różne.
18.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Włodzimierz Mazur

03-02-2023 Olga

Kamera online - Bociany Molendy

Kamera online - skwer

Kalendarium

czerwiec, 2023
PnWtŚrCzPtSbNd
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

Wideo - wydarzenia

102. rocznica bitwy pod Laskami i Anielinem

Nasze projekty