Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy Garbatka-Letnisko

Uprzejmie informuję, że dnia 26 marca 2021 r. (piątek) o godz. 9:00 w Gminnej Hali Sportowej przy ul. Hanki Lewandowicz 2 w Garbatce-Letnisko odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym XX Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji. 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2038.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Garbatka-Letnisko.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej
  w Bogucinie.
 8. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
  poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
   jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, oddanej
  w użytkowanie wieczyste, położonej w Garbatce-Letnisko przy ul. Spółdzielczej, obręb geodezyjny Garbatka-Letnisko Południe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej
  z użytkowania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garbatka-Letnisko”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Garbatka-Letnisko Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 16 stycznia 2021 r. stanowiącej uzupełnienie do listu otwartego do Prezydenta RP, Członków rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce pt. „Alarm! Stop zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej szczepionce!” z dnia 05 stycznia 2021 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 09 lutego 2021 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej wyrażenia opinii
  w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego mającego na celu dokonanie przez obywateli akceptacji „Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 26 lutego 2021 r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Garbatka-Letnisko.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Garbatka-Letnisko.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Garbatka-Letnisko do rozpatrzenia skargi i przekazanie jej według właściwości.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Garbatka-Letnisko do rozpatrzenia skargi i przekazanie jej według właściwości.
 27. Przedłożenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Garbatka-Letnisko
  za rok 2020:

- Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,

- Komisji Gospodarki Gminy i Finansów,

- Komisji Rewizyjnej,

- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2021.
 2. Przedłożenie planów pracy Komisji Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2021:

- Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,

- Komisji Gospodarki Gminy i Finansów,

- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 1. Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
 2. Przedłożenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021
  za rok 2020.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad.

Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (DDM).

  

Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Mazur

19-03-2021 admin

Kamera online - skwer

Kalendarium

kwiecień, 2021
PnWtŚrCzPtSbNd
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

Wideo - wydarzenia

102. rocznica bitwy pod Laskami i Anielinem

Nasze projekty