ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr IX/50/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, zarządza się, co następuje:

 

§ 1


1. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Współpracy Zewnętrznej.


§ 3


 Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 publikuje się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko,
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
/-/ Teresa Fryszkiewicz

 

1)      Załącznik – ogłoszenie       https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46626/wiadomosci/504230/files/ogloszenie.pdf

15-01-2020 admin

Kamera online - skwer

Kalendarium

wrzesień, 2020
PnWtŚrCzPtSbNd
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Spis Rolny

Nasze projekty