Zarządzenie NR 62/2017 wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 03 lipca 2017 r.

W sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Molendy.
Na podstawie art. 36 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), § 15 ust. 2 Statutu Sołectwa zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/73/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Molendy (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r.,poz. 839) w wykonaniu Uchwały Nr XXVI/36/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Molendy zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Molendy w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Marcina Tkaczyka dotychczasowego członka Rady Sołeckiej.

§ 2.

1. Ustala się termin przeprowadzenia wyborów uzupełniających na dzień 13 lipca
2017 r. o godz.17.00 w Molendach 29 (mieszkanie Sołtysa pani Barbary Kwaśnik).
2. Do obsługi techniczno-organizacyjnej Zebrania wyznacza się panią Izabelę Szczepanek.

§ 3.

Porządek Zebrania Wiejskiego przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Zebrania Wiejskiego i stwierdzenie jego prawomocności.
2.Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3.Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Wybór członka Rady Sołeckiej.
6.Ogłoszenie wyników wyborów.  
7.Wolne wnioski i zapytania.

§ 4.

1. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Molendy dla wyboru członka Rady Sołeckiej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa Molendy, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Molendy, w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko i na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko /www.garbatkaletnisko.pl/.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
/-/ mgr Robert Kowalczyk

 

DO POBRANIA:

Zawiadomienie

04-07-2017 admin

Kamera online - skwer

Sonda

Czy potrzebna jest budowa całorocznej hali sportowej w Garbatce-Letnisku ?

TAK
NIE

Kalendarium

maj, 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

 

Nasze projekty