ZARZĄDZENIE NR 64/2019 WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert w 2020 roku
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1


1.Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert w 2020 r.
2.Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega publikacji poprzez jego zamieszczenie:
1)w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.garbatkaletnisko.pl,
2)na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl,
3)na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.


§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Garbatka-Letnisko.


§ 4


 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
/-/ Teresa Fryszkiewicz

 

Załącznik Nr 1 – ogłoszenie

Formularz


06-09-2019 admin

Kamera online - skwer

Kalendarium

kwiecień, 2020
PnWtŚrCzPtSbNd
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

Biuletyn

Nasze projekty