Podpisanie umowy OZE. Część 1 zamówienia: Kolektory słoneczne i fotowoltaika

Miło mi Państwa poinformować, iż w dniu 15.05.2018r. została podpisana umowa na dostawę i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach zlokalizowanych na terenie gmin: Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów. Przedmiot Umowy obejmuje dostawę i montaż 327 zestawów kolektorów słonecznych i 122 zestawów instalacji fotowoltaicznych. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma FLEXIPOWER GROUP z Woli Zaradzyńskiej k/ Łodzi.

Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Garbatka-Letnisko!

Uprzejmie informuję, że dnia 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w lokalu po Gminnym Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VII kadencji, na którą serdecznie zapraszam.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
 5. Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.
 6. Przedłożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2017 i sprawozdania finansowego.
 7. Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 i sprawozdaniem finansowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego.
 10. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2017.
 11. Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2018-2028.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 Gminy Garbatka-Letnisko.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
 18. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Mazur

Informacja dot. posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko!

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy odbędą się:

1. Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w dniu 21 maja 2018 r. o godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1

 2. Komisji Gospodarki Gminy i Finansów w dniu 22 maja 2018 r. o godz. 12.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1

Uwaga przedsiębiorco uzupełnij CEDIG o nr Pesel!

Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie?

 1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić. 
 2. Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest - udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane. 
 3. Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.

Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa."

Pierwszy czerwcowy weekend na G.O.W. POLANKA zapowiada się ciekawie!

Zapowiedź IV już edycji Festiwalu Rock Letnisko to zapowiedź dwudniowego szaleństwa z muzyką rockową w tle. Jest to  impreza, która co roku spotyka się szerokim zainteresowaniem i liczną publiką. Organizatorami przedsięwzięcia są jak zawsze Stowarzyszenie Rock Letnisko oraz Gmina Garbatka-Letnisko.

 1-2 czerwca na terenie G.O.W. Polanka w Garbatce-Letnisku  będziemy mogli wspólnie bawić z zespołami Rockowymi i nie tylko…. Specjalnie dla Was zagrają :

- 1.JMS

- Alicetea

- Blade Loki

- Alians.

Więcej szczegółów pod linkiem

Nie możecie tego przegapić!


 

Natomiast niedziela -  3 czerwca br.  to w Naszej Gminie święto najmłodszych ! Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w VIII już Gminnym Dniu Dziecka, zorganizowanym na Gminnym Ośrodku Wypoczynku POLANKA.

Z pewnościom będzie to dzień pełen atrakcji,  w którym każdy znajdzie coś dla siebie! O godzinie 8:30 zachęcamy małych wędkarzy do wzięcia udziału w zawodach, o 15:00 nagrodzimy wędkarskiego mistrza.

Zabawę zaczniemy od godziny 15:10,  a tam m.in.  program artystyczny dla dzieci, gry, konkursy, animacje, wesołe miasteczko, słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz malowanie twarzy .

Więcej szczegółów na plakacie poniżej.

Zapraszamy serdecznie!


KOLONIA LETNIA DLA DZIECI Z TERENU GMINY GARBATKA-LETNISKO

 

OGŁOSZENIE

 KOLONIA LETNIA DLA DZIECI Z TERENU GMINY GARBATKA-LETNISKO

           Urząd Gminy Garbatka-Letnisko-Letnisko informuje, że w dniach 12.07.2018 r. - 26.07.2018 r. organizowana jest kolonia (obóz wypoczynkowy) w Kątach Rybackich dla dzieci z terenu Gminy Garbatka-Letnisko w wieku 9-16 lat. Kolonia organizowana jest przez ZHP Hufiec Pionki przy współfinansowaniu Gminy Garbatka-Letnisko.

Odpłatność rodziców za 1 dziecko wynosi 500 zł.

Zapisy przyjmowane są do 01 czerwca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko, ul. Spacerowa 2A, tel. 48 62 10 314.

 

              WÓJT

/-/ Robert Kowalczyk

FOLKOWA MAJÓWKA W GNYSIÓWCE

Gry, zabawy, koncerty i potańcówka – słowem dzień pełen atrakcji! W miniony czwartek 3 maja br. miała miejsce  "FOLKOWA MAJÓWKA W GNYSIÓWCE" .  Było to wydarzenie kulturowe mające na celu zapewnienie rozrywki zarówno dla młodszych jak i dla starszych uczestników, nawiązujące do dawnych muzycznych tradycji polskiej wsi.

 Katarzyna Gulej zadbała by nie zabrakło atrakcji dla młodszej publiki. Już od godziny 13:30 nasi najmłodsi uczestnicy   mogli brać udział w licznych grach i zabawach. Z myślą o  nich zostały również zorganizowane konkursy z nagrodami.  Część artystyczna Folkowej Majówki rozpoczęła się od występów uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach. Koncertu udzielili : Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso”, Kapela Dzikie Harce oraz Zespół Cygański.

95 LAT OSP GARBATKA-LETNISKO

Rok 2018 to rok, w którym swój Jubileusz obchodzi jedna z najprężniej działających organizacji na ternie Gminy Garbatka-Letnisko. Mowa oczywiście o Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko, która świętuje 95-lecie swojej działalności.  Stąd też w minioną niedzielę 6 maja w Gminie odbyły się obchody tej zacnej rocznicy. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele pod wezwaniem NNMP w Garbatce-Letnisko którą odprawił Proboszcz Parafii w Garbatce-Letnisko ks. kan. Augustyn Rymarczyk.

Zarówno w uroczystej eucharystii jak i w dalszej części obchodów udział wzięły władze samorządowe Gminy Garbatka-Letnisko, Druhowie z OSP Garbatka-Letnisko, z sąsiednich ochotniczych straży, przedstawiciele Wojewódzkich oraz Powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, poczty sztandarowe oraz licznie zgromadzeni Mieszkańcy.

Zapraszamy do korzystania z siłowni zewnętrznej!!!

Urząd Gminy Garbatka – Letnisko i Stowarzyszenie „Aktywni 50 plus” serdecznie zapraszają mieszkańców, a w sposób szczególny osoby do 24 roku życia oraz osoby 50+ do korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej, zlokalizowanej w miejscowości Garbatka – Letnisko, ul. Spacerowa (obiekt przy kompleksie boisk). Obiekt jest do dyspozycji Państwa już od października 2017 roku.

Siłownia zewnętrzna została zrealizowana z projektu grantowego ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w ramach podziałania 19.2 – „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

V WARSZTATY MUZYKI LITURGICZNEJ W GARBATCE-LETNISKO

         W  miniony weekend już po raz piąty można było usłyszeć dźwięk i słowa Muzyki Sakralnej. Na Warsztatach Liturgicznych, które odbyły się w dniach 13-15 kwietnia br. uczestnicy nie tylko rozwijali swoje zdolności muzyczne oraz doskonalili swój głos, mogli zapoznać się również ze specyfiką obrzędów kościelnych jakie dokonują się na każdej Eucharystii. W tegorocznej edycji wzięło udział aż 48 uczestników. Ćwiczono zarówno w pomieszczeniu jak i w plenerze. W muzyce ogromne znaczenie odgrywają również instrumenty muzyczne. Zaproszeni na uczestnictwo w warsztatach byli wirtuozi takich instrumentów jak: skrzypce, flet, instrumenty klawiszowe oraz dente. Nie zabrakło również miejsca i czasu na modlitwę i refleksję.

Upamiętnili poległych w walce - 74 Rocznica Bitwy pod Molendami

W minioną niedzielę,  8 kwietnia br. obchodziliśmy 74 rocznicę tragicznych wydarzeń Bitwy pod Molendami. Obchody rozpoczęły się o godz. 12.00  Mszą Świętą w intencji uczestników bitwy, jak również zamordowanych mieszkańców wsi Molendy. Nabożeństwo zostało odprawione w Kościele pw. NNMP w Garbatce -Letnisku. Uroczystą Eucharystię odprawił Proboszcz Parafii pw. NNMP w Garbatce-Letnisko – ks. Kan. Augustyn Rymarczyk.

W uroczystościach udział wzięli m.in.  przedstawiciele władz samorządowych Gminy Garbatka-Letnisko, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele partii politycznych, kombatanci, służby mundurowe, stowarzyszenia, instytucje państwowe, placówki oświatowe oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

 

Prośba o środki finansowe na rzecz ufundowania sztandaru dla KPP w Kozienicach!

27 lutego 2018 roku zawiązany został Społeczny Komitet na Rzecz Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. W jego skład weszli przedstawiciele samorządów: powiatowego oraz gminnych z terenu powiatu kozienickiego, a także Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, którzy działając w imieniu swoich społeczności, w uznaniu osiągnięć na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu, postanowili ufundować i przekazać sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach. Przewodniczącym Komitetu wybrany został Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Zastępcą zaś Krzysztof Zając reprezentujący Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych.

 

Mając na uwadze powyższe zwracamy się do Mieszkańców, instytucji, przedsiębiorców z  prośbą o wsparcie finansowe na rzez ufundowania sztandaru dla KPP w Kozienicach.

 

Więcej szczegółów na plakacie poniżej!

 

Uchwała Rady Gminy Garbatka-Letnisko w sprawie podziału na okręgi wyborcze

UCHWAŁA  NR XXXIII/18/18

RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 22 marca 2018 r.

 

 

w sprawie podziału Gminy Garbatka-Letnisko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

          

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.)       w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw       w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130), na wniosek Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Rada Gminy Garbatka-Letnisko uchwala, co następuje:

  §1

Dokonuje się podziału Gminy Garbatka-Letnisko na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Garbatka-Letnisko.

  § 2

Granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały.

 § 3

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Radomiu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

  § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

  § 5

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu  w Radomiu.

  § 6

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

  § 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

        Przewodniczący Rady

           Włodzimierz Mazur

 

 


Nabory wniosków już wiosną tego roku!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych:

 • Podejmowanie działalności gospodarczej / premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób fizycznych ubezpieczonych w ZUS w wysokości 50 000,00 zł. – limit środków zaplanowanych w naborze: 150 000,00 zł
 • Rozwój działalności gospodarczej / wsparcie w formie refundacji do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto) dla firm z obszaru gmin – członków LGD „Puszcza Kozienicka” – limit środków zaplanowanych w naborze: 941 106,00 zł.
 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej / wsparcie w formie refundacji do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (np. gmin) i do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów – limit środków zaplanowanych w naborze: 108 097,00 zł.
 • Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów / wsparcie w formie refundacji do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych - wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych – 400 000,00 zł.

DZIEŃ KOBIET W GMINIE GARBATKA – LETNISKO!

W minioną niedzielę, 11 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisko odbył się Gminny Dzień Kobiet 2018 .Tegoroczne święto Pań rozbrzmiało w naszej Gminie znanymi i lubianymi melodiami sprzed lat. Panie bawiły się przy takich utworach jak „Flames of love” czy „Nie jesteś sama”, nie zabrakło również  znanego hitu „Miłość w Zakopanem”. Wszystko to mogło się odbyć za sprawą koncertu  znanego wokalisty  Pionek – Kamila Borucha z zespołem.

Kamera online - skwer

Sonda

Czy potrzebna jest budowa całorocznej hali sportowej w Garbatce-Letnisku ?

TAK
NIE

Kalendarium

maj, 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

 

Nasze projekty