26. FINAŁ WOŚP JUŻ ZA NAMI!

To już 26. Finał WOŚP przechodzi do historii. Gmina Garbatka-Letnisko chętnie wspiera tę szczytną akcję charytatywną, prosząc o wsparcie lokalne środowisko. W tegorocznej zbiórce zebrano kwotę 8.260,11 PLN. To dzięki tak licznej grupie wolontariuszy m.in. z  Publicznej Szkoły Podstawowej z Garbatki -Letniska, szkół z Zajezierza i Sieciechowa oraz ich zaangażowaniu.

Dyżury Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - PZDR w Kozienicach informuje,  iż dyżury wydelegowanego pracownika, odbywać się będą w każdą, drugą środę miesiąca, w godzinach 11.30-15.30, w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko (I piętro, pokój nr 8).

Pierwszy dyżur - 10.01.2018 r.

Pracownik m.in. udzielać będzie porad oraz wypełniać Wnioski o płatności bezpośrednie dla rolników.

W razie większego zapotrzebowania istnieje możliwość zwiększenia ilości dyżurów.

 

Zabawa Karnawałowa dla najmłodszych!

Już 18 stycznia 2018 r. (czwartek) zapraszamy Najmłodszych Mieszkańców naszej Gminy na Zabawę Karnawałową w Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisko!

Kochani tego dnia czeka Was nie tylko karnawałowy bal, zabierzemy Was również w niezwykłą podróż po świecie bajek, pełną przygód!

Więcej szczegółów na plakacie poniżej!

Zapraszamy serdecznie!

Spotkanie z przedstawicielami ARiMR i PUP w Garbatce-Letnisko!

W dniu 4 stycznia 2018 r. w budynku byłej Świetlicy Gminnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kozienicach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.   W zebraniu udział wzięli Robert Kowalczyk – Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, Teresa Fryszkiewicz - Sekretarz Gminy, Włodzimierz Mazur- Przewodniczący Rady Gminy, Marzena Pomarańska- Zastępca Skarbnika Gminy oraz sołtysi z obszaru naszej Gminy i radni Rady Gminy Garbatka-Letnisko.

WOŚP po raz kolejny wystartuje w Garabatce-Letnisko!

Kochani!

Już 14 stycznia br. po raz 26. będziemy wspierać tych najbardziej potrzebujących, podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku startujemy pod szczytnym hasłem "Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków"!

Gmina Garbatka-Letnisko, także nie zapomina, że Ci najmłodsi również mogą być potrzebujący. Jak zawsze aktywnie włączamy się w tą akcję charytatywną, prosząc o wsparcie lokalne środowisko!

W tym roku mała zmiana - postanowiliśmy wyjść do Naszych Mieszkańców. Dlatego też 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Garbatce-Letnisko zorganizowany zostanie plenerowo, na Skwerze im. św. Jana Pawła II.

 

Starujemy o godzinie 15.00

Lokalny Sztab WOŚP: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1

Więcej szczegółów na plakacie!

Zapraszamy Serdecznie!

Kalendarz Imprez Gminy Garbatka-Letnisko 2018!

W letniskowe tradycje Gminy Garbatka-Letnisko od lat, wpisało się wiele imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i patriotycznym. Chyba nikt już nie wyobraża za sobie: lipca bez "Dni Garbatki"; sierpnia bez "Sołtysiady"; października bez "Rocznicy Bitwy Anielin-Laski" czy grudnia bez "Gminnej Wigilii"!

Poniżej przedstawiamy Kalendarz Imprez Gminnych zaplanowanych na rok 2018. Przypominamy, ze zawsze mogą go Państwo odnaleźć  na naszej stronie w zakładkach "Zapowiedzi" oraz "Kalendarium imprez".

A już dziś zapraszamy na najbliższe, styczniowe imprezy:

1. 14 stycznia 2018 r. - 26. Finał WOŚP, na Skwerze im. św. Jana Pawła II w Garbatce-Letnisko;

2. 18 stycznia 2018 r.- Zabawa Karnawałowa dla najmłodszych w Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisko!

 

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

Zarządzenie Nr 4/2018
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 2 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację w 2018 roku „Programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2016-2018” oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016, poz.1875 z późn.zm.), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016, poz.1638 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1938 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/45/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2016-2018”, zarządza się, co następuje:

 

§1.

Ogłasza się konkurs ofert oraz zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania ofert na realizację w 2018 roku programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (ok. 1053 osoby po 65 roku życia), zwanego dalej „Programem” dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko.

 

§2.

 1. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia.
 2. Ustala się regulamin organizowania konkursu ofert na realizację programu w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia.
 3. Ustala się warunki uczestnictwa w konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 3 do Zarządzenia.
 4. Ustala się treść formularza ofertowego-dane rejestrowe w brzmieniu załącznika nr 4 do Zarządzenia.
 5. Ustala się treść formularza ofertowego-oświadczenie oferenta w brzmieniu załącznika nr 5 do Zarządzenia.
 6. Ustala się treść formularza ofertowego-harmonogram i kosztorys w brzmieniu załącznika nr 6 do Zarządzenia.
 7. Ustala się treść umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w brzmieniu załącznika nr 7 do Zarządzenia.

§3

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji:
  •  Izabela Szczepanek
 2. Członkowie Komisji:
  •  Kinga Kowalczyk
  •  Magdalena Marszałek
  •  Elwira Warchoł
  •  Agnieszka Serafin.

 

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§ 5.

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędy Gminy.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                

 

                                                                                                                 WÓJT

                                                                                              /-/ mgr Robert Kowalczyk   

 

                                                                                               

Załączniki do pobrania TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

 ZARZĄDZENIE  NR  3/2018

WÓJTA  GMINY  GARBATKA-LETNISKO

z dnia 2 stycznia 2018 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - HPV (Typ 6,11,16,18) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2005, mieszkanek Gminy Garbatka-Letnisko oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.), art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/36/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”, zarządza się, co następuje:

 

§1.

Ogłasza się konkurs ofert oraz zaprasza się podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania ofert na realizację w 2018 roku gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2017-2019”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego- HPV (Typ 6,11,16,18) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2005, mieszkanek Gminy Garbatka-Letnisko zwanego dalej „Programem”.

 

§2.

 1. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia.
 2. Ustala się regulamin organizowania konkursu ofert na realizację programu
  w brzmieniu załącznika nr 2 do Zarządzenia.
 3. Ustala się warunki uczestnictwa w konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 3
  do Zarządzenia.
 4. Ustala się treść formularza ofertowego-dane rejestrowe w brzmieniu załącznika nr 4 do Zarządzenia.
 5. Ustala się treść formularza ofertowego-oświadczenie oferenta w brzmieniu załącznika nr 5 do Zarządzenia.
 6. Ustala się treść formularza ofertowego-harmonogram i kosztorys w brzmieniu załącznika nr 6 do Zarządzenia.
 7. Ustala się treść umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
  w brzmieniu załącznika nr 7 do Zarządzenia.

§3

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji:
 • Izabela Szczepanek

        2. Członkowie Komisji:

 • Kinga Kowalczyk
 • Magdalena Marszałek
 • Elwira Warchoł
 • Agnieszka Serafin

 §4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§5

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                             WÓJT

                                                                    /-/ mgr Robert Kowalczyk

 

               Załączniki do pobrania TUTAJ

 

Kamera online - skwer

Kalendarium

styczeń, 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011

 

Nasze projekty