Transmisja na żywo VI Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko

Od godziny 12.00 zapraszamy do oglądania transmisji z obrad VI Sesji Rady Gminy Garbatka-Letnisko.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonych w miejscowości Anielin, oznaczonych numerami działek 109/2 i 38/2.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonej w miejscowości Brzustów, oznaczonej numerem działki 51/3.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Brzeźniczka I i Brzeźniczka II oraz określenie sezonu kąpielowego dla tych miejsc.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Garbatka-Letnisko”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołeckich.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
  w sołectwach Gminy Garbatka-Letnisko.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
 18. Przedłożenie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 -2018” za 2018 rok.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

 

Wyniki głosowań : TUTAJ

Posiedzenie komisji stałych

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Garbatka-Letnisko odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00 w budynku byłej Gminnej Świetlicy w Garbatce-Letnisko przy ul. Jana Kochanowskiego 135.

Dzień Sołtysa w Gminie Garbatka-Letnisko

Dnia 11 marca przypada Ogólnopolski Dzień Sołtysa – to wyjątkowe święto podkreśla istotną rolę osoby Sołtysa w polskiej wsi. Z tej okazji spotkanie Teresy Fryszkiewicz – Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z Gospodarzami sołectw w dniu 5 marca miało uroczysty charakter.    

Kalendarium

marzec, 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Badania GUS

Nasze projekty